Gıda Dergisi | DERGİ HAKKINDA

DERGİ HAKKINDA

Gıda Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği’nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır. 1976 yılından bu yana geçen 35 yılda 210 adet dergi çıkarılmış ve yüzlerce makale yer almıştır.

Dergi, yayınlanmaya başladığı 1976 yılından günümüze kadar çok sayıda bilimsel eserin yayınlanmasına aracı olmuş, ülkemizde Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında yayın yapan dergiler arasında önemli bir yer edinmiştir. Derginin bugüne kadar iki ayda bir düzenli olarak çıkarılmasında Gıda Teknolojisi Derneği bünyesinde görev alan kişilerin, bilim adamlarının, özel ve kamu kuruluşlarındaki kişilerin katkısı büyüktür.

Gıda Teknolojisi Derneği bünyesinde yayınlanan Gıda Dergisi, ileriye dönük olarak yenilikleri izlemek, bilimsel kalitesini artırmak amacıyla bir yenilenme sürecine girmiştir. Bu çerçevede, derginin yayın kuralları, kendi alanındaki uluslararası dergilerle rekabet edebilmesi amacıyla yazım ve yayın değerlendirme kuralları yeniden düzenlenerek, yeni bir formatla hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların temel amacı, dergi kalitesini içerik ve baskı kalitesi yönlerinden uluslararası standartlardaki dergilerin kalitesine ulaştırmak ve “bilimsel“ formatının uluslararası alanda kabul edilmesini sağlamaktır.

Kuruluşundan itibaren 33 yıl süre ile abonelik sistemi ile dağıtım yapılırken, 2009 ve 2010 yıllarında derginin basım ve dağıtımını Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. Tic. A. Ş. üstlenmiştir. Bu şekilde dergi, çok daha geniş bir kitleye hitap etmiştir. 2011 yılı ile birlikte GIDA Dergisi, yeniden abonelik sistemine dönmüştür. Dergi, Türkiye'de Gıda ilgili kamu (+üniversitelerin ilgili bölümleri) ve gıda sanayisinin ilgili birimlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Dergide yer alan araştırma, derleme ve çeviri türü yayınların seçilmesinde, gıda alanındaki yeni gelişmelerin, bilimsel çalışma sonuçlarının okuyucuya aktarılması öncelikli amaçtır.